Tips en aanpak

We nemen je op deze pagina mee naar slimme oplossingen, leerervaringen en effectieve manieren om van ieder idee, voornemen of intentie om het anders en beter te doen een acceptabel en realistisch succes te maken. Als het gaat om veranderen, vernieuwen of verbeteren dan stuit je automatisch op weerstand en kritiek. Hier is geen ontkomen aan en als je dat met ons eens bent dan maak je de eerste belangrijk stap. Weerstand en kritiek zijn namelijk signalen dat mensen zich zorgen maken en dat er angst is over wat de verandering voor hun betekent.

1.

Gebruik de deskundigheid en ervaring van anderen

Je hoeft niet alles zelf uit te vinden. Maak gebruik van de deskundigheid en ervaring van anderen over wat werkt en wat niet. Ga met elkaar in gesprek. Net als een ervaren berggids kan hij of zij je vertellen waar je hebt te lopen, hoe je kunt klimmen zonder te vallen, wat de meest efficiënte manier is om de top te bereiken en hoe je kunt voorkomen dat je stopt of afhaakt.

2.

Vraag, zoek en vindt gespecialiseerde ondersteuning

Het binnen de eigen organisatie zelf organiseren en faciliteren van een verandertraject is een echte valkuil. Mensen vinden veranderen prima, zolang ze er zelf geen onderdeel van zijn.

Als je weet dat je te maken krijgt met weerstand, met verzet, met kritiek en met tegenstand, wat doe je dan? Duwen? Trekken? Forceren, toegeven? Uitstellen en uiteindelijk vluchten?

3.

Schep de juiste randvoorwaarden

Mensen veranderen is een kunst en voor managers en leidinggevenden een echte professie om dit te laten slagen. Veranderingstrajecten hebben zonder de juiste randvoorwaarden, ervaringsdeskundigheid en professionele begeleiding weinig kans tot slagen. Is dat dan een reden om het niet te doen of om het te laten? Gelukkig niet. Je kunt zelf leren en ervaren wat er voor nodig is het onbenutte potentieel bij managers, leidinggevende, coördinatoren en medewerkers te benutten en de ‘hakken in het zand’ te transformeren naar een niveau waar mensen er voor kiezen om gemotiveerd te zijn, betrokkenheid te tonen, vakbekwaam zijn en professioneel reageren. Zodat zij hun verantwoordelijkheid nemen om dat wat ‘anders’ en ‘beter’ moet worden op coöperatieve basis te verwezenlijken.

Wil je samen succesvol veranderen? Start dan nu met onze aanpak