Werkgelegenheid, verandering en potentieel

Maakindustrie maakt werkgelegenheid

In de media wordt tegenwoordig veel gesproken over de z.g.n. start-ups en over “unicorns", als het belangrijkste potentieel voor de economische groei in Nederland. Lean-and-mean organisaties die helemaal zijn ingericht op een snel veranderende markt. Echter deze bedrijven zijn slechts het topje van de ijsberg als het gaat om werkgelegenheid, vernieuwing en economische groei.

De industriële sector in Nederland telt bijna 50.000 bedrijven en is goed voor een arbeidsvolume van bijna 600.000 arbeidsjaren (circa 800.000 banen), wat neerkomt op een kleine 12% van het totale arbeidsvolume in het bedrijfsleven.

De industrie is met ruim € 70 miljard de belangrijkste sector in de Nederlandse economie (corresponderend met een aandeel van 14% in het totale bedrijfsleven)

De maakindustrie maakt daar met bijna € 50 miljard een belangrijk onderdeel van uit (10%).

Veranderen voordat je veranderd wordt

Als wij voor bovenstaande bedrijven in de Nederlandse maakindustrie werken of ze bezoeken dan ervaren we in het algemeen een werkomgeving waar trots op het product en vakmanschap overheerst. Er zijn ideeën voor groei en innovatie en er wordt vaak geïnvesteerd in digitalisering en robotisering om aan de kwalitatieve hogere eisen van klanten te voldoen.

Ondanks dat hebben de Nederlandse bedrijven binnen de maakindustrie een achterstand met de best presterende landen als het gaat om de kwaliteit van het management. Onderzoek maakt duidelijk dat dit leidt tot aanmerkelijk slechtere financiële prestaties. Het potentieel van de medewerkers wordt hierdoor onvoldoende benut.

Vooral op de gebieden 'doelen stellen' en 'personeelsmanagement' doet de Nederlandse maakindustrie het slechter dan landen zoals Duitsland, Japan, Verenigde Staten en Zweden. Dit blijkt uit een groot internationaal onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen, Rabobank en World Management Survey (WMS*).


*Het WMS is een samenwerking tussen Stanford University, Harvard Business School en MIT Sloan School of Management.

"Nederlandse bedrijven in de maakindustrie hebben een achterstand als het gaat om de kwaliteit van het management"

Het potentieel

Het bovenstaande onderzoek maakt dus duidelijk dat er sprake is van onbenut potentieel, het beschrijft wat de oorzaak is en ook wat de negatieve gevolgen zijn voor de financiële resultaten. Hebben we hier dan de sleutel in handen om het potentieel te benutten en de deur naar betere financiële resultaten te openen?

Op papier pakt iedere verandering goed uit en komen de resultaten als vanzelfsprekend op ons af als de we de benoemde strategieën en scenario in het plan van aanpak maar volgen. Papier is geduldig en helaas subjectief want de vertaling naar de praktijk is een complexe en uitdagende aangelegenheid en komt bijna nooit overeen met wat er is beschreven of gedocumenteerd.

Stel je wilt de kwaliteit van het management verbeteren en op een hoger niveau brengen. Prima plan want er is veel winst te behalen en je deelt je ideeën en plannen met de verschillende managers en leidinggevenden met de intentie om het functioneren op een hoger niveau te brengen. Grote kans dat je verschillende reacties krijgt. Iedereen binnen je bedrijf gaat nu éénmaal anders om met een voorstel tot veranderen of verandering. Je hebt leidinggevenden die enthousiast reageren en je hebt leidinggevenden die in de weerstand gaan, negatieve kritiek geven of zich zelfs verzetten tegen het voorstel. Je vraagt je als snel af waar je aan begonnen bent en grote kans dat het idee uiteindelijk in het archief van goede bedoelingen verdwijnt of stagneert in een moeras van tegengestelde belangen.

Toch zijn er ook succesverhalen van organisaties en bedrijven die gemeend hebben dat de competenties en de performance van managers en leidinggevenden wel degelijk van groot belang is. Wat hebben ze dan (anders) gedaan om managers, afdelingen, teams en medewerkers zodanig te bewegen dat het aangeboden verandertraject wordt geaccepteerd, omarmt en een reëel kans krijgt om op te leveren van wat er op papier staat of als resultaatgebied is bepaalt.


Wil je samen succesvol veranderen? Start dan nu met onze aanpak